Het laatste nieuws 

De vrijwillige maatschappelijke dienstplicht is toch aantrekkelijk voor jongeren

Robbert van Ettekoven / Trouw

De maatschappelijke dienstplicht moet je zien als een soort zwemdiploma, betoogt Robbert van Ettekoven, scholier aan het Van Lodenstein College in Amersfoort. Jongeren moeten er even vol voor gaan, maar ze hebben er hun hele leven enorm veel aan.

Het aantal projecten waarbij jongeren aan de slag kunnen voor hun maatschappelijke diensttijd neemt met de dag toe. Veel mensen hebben er nog een verkeerd beeld van. Dat is jammer, want de maatschappelijke diensttijd biedt juist kansen voor jongeren en de samenleving.

Bij het debat rond de maatschappelijke dienst was er veel weerstand tegen het verplichtende karakter. De verplichting is er echter afgehaald, wat ook de reden is waarom het nu de maatschappelijke diensttijd heet. Doordat de focus lag op de verplichting, bleven de positieve kanten onderbelicht.

Wat houdt de maatschappelijke diensttijd nu precies in? Deze diensttijd wordt nog steeds verward met de militaire dienstplicht. Nee, jongeren hoeven niet het leger in. Wel leveren ze een dienst aan de samenleving. Dat doen ze door vrijwilligerswerk te doen bij een organisatie. Die organisatie begeleidt, helpt en leert deze jongeren nieuwe dingen.

Eigenlijk is de maatschappelijke diensttijd te zien als een soort zwemdiploma: jongeren moeten er even vol voor gaan, maar ze hebben er hun hele leven enorm veel aan. Een paar voorbeelden.

Op dit moment stopt een op de vier jongeren voortijdig met zijn of haar studie. Door de maatschappelijke diensttijd kunnen ze ontdekken of ze een bepaalde richting leuk vinden, zoals bijvoorbeeld de zorg. Dit voorkomt dat jongeren pas in een (te) laat stadium ontdekken dat een studie niet bij hen past.

Eenzaamheid

Daarnaast biedt het een vuist tegen eenzaamheid. En die eenzaamheid is enorm. Bijna de helft van de jongeren geeft aan zich eenzaam te voelen. Door hen bij de samenleving te betrekken, een doel te geven en met mensen te omringen, worden ze minder eenzaam. Hiermee worden ze meteen ook uit hun comfortzone getrokken. Dat is een voordeel voor de samenleving als geheel.

Want volgens recente cijfers van het CBS ervaren Nederlanders in toenemende mate polarisatie in de samenleving. Dat is niet verassend, maar wel zorgelijk. De maatschappelijke diensttijd kan bijdragen aan de strijd tegen polarisatie. Jongeren met verschillende achtergronden komen bij elkaar met een gezamenlijk doel: een bijdrage leveren aan de samenleving. Daarbij vallen de verschillen weg en kunnen stereotypen doorbroken worden. Zo zorgt de maatschappelijke diensttijd voor meer verbinding in de samenleving. Een hoopgevend vooruitzicht.

Sportclubs

En daarbij zijn de helpende handen van jongeren keihard nodig. Denk alleen al aan sportclubs en festivals, daar zijn ernstige tekorten aan vrijwilligers. Op die manier profiteert iedereen van de maatschappelijke diensttijd.

Toch waren er mensen van mening dat jongeren hier helemaal niet op zitten te wachten. Voor hen is de boodschap simpel: laat jongeren zelf bepalen waar ze op zitten te wachten. Overvolle proefversies van de maatschappelijke diensttijd, vol enthousiaste deelnemers, laten zien dat jongeren hier wel degelijk op zitten te wachten. Daarnaast worden jongeren intensief betrokken bij de ontwikkeling van de maatschappelijke diensttijd. Dit heeft als resultaat dat het project ook echt op hen is afgestemd. Hierdoor wordt het erg aantrekkelijk voor jongeren om eraan mee te doen.

Zo gezien is dit project lovenswaardig. Aan de ene kant bereidt de maatschappelijke diensttijd jongeren voor op hun toekomst en tegelijkertijd draagt die bij aan een sterkere, inclusievere en mooiere samenleving. Dit moet jong en oud als muziek in de oren klinken.

Grijp die kans voor meer verbinding in een sterkere samenleving. Wie wil dat nou niet?

Lees ook:

Is de maatschappelijke dienstplicht wel zo’n goed idee?

De maatschappelijke dienstplicht wordt vrijwillig, maar levert eenieder die droomt van een baan als ambtenaar wel voorrang op.Is dat een goede prikkel?

 
 
 

‘Onzichtbare helden’ spreken boeken en tijdschriften in voor blinde mensen

Werkervaring in kader van Maatschappelijke Diensttijd. 
Jongeren tussen 17 en 30 jaar krijgen vanaf vandaag de kans om waardevolle werkervaring op te doen bij stichting Dedicon. De groep wordt vooral opgeroepen om romans, schoolboeken, kranten en tijdschriften in te spreken voor mensen voor mensen die blind, slechtziend of dyslectisch zijn. Omdat de makers van de gesproken lectuur zich vrijwillig inzetten voor een maatschappelijk doel, en omdat zij voor veel gebruikers onzichtbaar zijn, draagt het initiatief de toepasselijke naam OnzichtbareHelden.com.

Winnaars

“Wat ons betreft ben je een held als je je vrijwillig inzet voor een doelgroep die helaas nog te vaak aan de zijlijn staat,” aldus projectleider Anne Claire van der Lugt. “Want als je niet (goed) kunt lezen, kun je niet mee op school, kun je niet meepraten over het laatste boek en sta je als snel op achterstand. De onzichtbare helden verrichten dus belangrijk werk en doen ondertussen waardevolle ervaring op. Dat levert alleen maar winnaars op.”

Een divers aanbod aan vacatures

Er zijn maar liefst elf verschillende functies waarbinnen jongeren aan de slag kunnen. “We zoeken vooral jongeren met een goede stem die van lezen houden”, aldus Van der Lugt. “Maar ook als je in audiotechniek geïnteresseerd bent of als webredacteur aan de slag wilt ben je van harte welkom. Vacatures genoeg, maar we bieden jongeren ook zeker de ruimte om eigen invulling aan hun talenten te geven”.

‘Onzichtbare helden’ met een visuele beperking

Vanzelfsprekend kunnen jongeren met een visuele beperking ook aan de slag. “Dedicon maakt onder andere diensten en producten voor leerlingen en studenten die blind of slechtziend zijn”, vervolgt Anne Claire. “Het was voor ons dan ook vanzelfsprekend dat deze doelgroep zelf ook als vrijwilligers aan de slag kan in de Adviesgroep of het Testpanel. De jongeren met een visuele beperking krijgen daarmee de kans om direct invloed te hebben op de oplossingen die Dedicon voor hen maakt.”

Samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Nijmegen

De Vrijwilligerscentrale Nijmegen is een belangrijke partner in dit project, dat financieel wordt gesteund door het ministerie van VWS. Na afloop kunnen de jongeren een erkend Europass certificaat aanvragen. Voor velen is dat een mooie aanvulling op hun cv.

Tekstgrootte tool
Contrast